kompleksowe usługi logistyczne

Przemysł 4.0 – jak daleko stąd?

Świat stoi na krawędzi rewolucji technologicznej (czwartej w kolejności, stąd określenie przemysł 4.0), która zasadniczo zmieni sposób, w jaki wchodzimy w interakcje między sobą, naszym środowiskiem pracy, firmami, markami i rządami. W skali, zakresie i złożoności transformacja będzie bezprecedensowa. Wizja jutrzejszej produkcji: w inteligentnych fabrykach maszyny, surowce i produkty komunikują się w ramach "Internetu rzeczy" [...]

2018-06-05T13:29:26+00:00 Czerwiec 5th, 2018|kompleksowe usługi logistyczne|0 Comments

Oswoić blockchain

Czym jest blockchain? W ogromnym uproszczeniu BLOCKCHAIN to publiczny i jawny rejestr, do którego dostęp może uzyskać każdy. Technologia rozproszonych rejestrów (jest to polska nazwa dla blockchain-a) bazuje na użyciu rozproszonych baz danych, w których przechowywane są zakodowane informacje o transakcjach pomiędzy podmiotami na rynku. Dane o każdej kolejnej transakcji są szyfrowane wraz ze stemplem [...]

2018-05-10T10:02:08+00:00 Marzec 14th, 2018|kompleksowe usługi logistyczne|0 Comments